Hilversum herbevestigt zaak Wasmeer/De Zebra’s

Hilversum herbevestigt zaak Wasmeer/De Zebra’s

Binnenkort zijn deze beelden misschien verleden tijd. (Archieffoto: Studio Kastermans)

HSV Wasmeer wordt met ingang van 1 augustus 2013 de enige gebruiker van sportpark Anna's Hoeve. Dat heeft het college van burgemeester en wethouders besloten. Gevolg is dat de verhuur van de sportvelden aan Hvv De Zebra's per diezelfde datum worden beëindigd.

HSV Wasmeer wordt met ingang van 1 augustus 2013 de enige gebruiker van sportpark Anna’s Hoeve. Dat heeft het college van burgemeester en wethouders besloten. Gevolg is dat de verhuur van de sportvelden aan Hvv De Zebra’s per diezelfde datum worden beëindigd.

Dit is herbevestiging van een eerder genomen collegebesluit van 22 november 2011. Hilversum stelt dat er met de komst van een nieuwe woonwijk plus school op de plek waar nu het de kantine van De Zebra’s staat, geen budget is voor een geheel nieuwe kantine voor zowel De Zebra’s als Wasmeer. ‘Alleen met een fusie en een forse financiële bijdrage van de verenigingen is een clubgebouw haalbaar’, meldt de gemeente in een persverklaring.

Een fusie met HSV Wasmeer is voor Hvv De Zebra’s onbespreekbaar gebleken. Ook gaf de kleinste van twee verenigingen aan dat zij vooralsnog niet in overleg is over een fusie of samenwerking met een andere Hilversumse voetbalclub. De gemeente zegt ten zeerste te betreuren dat het ondanks alle inspanningen niet is gelukt om Hvv De Zebra’s tot een fusie met HSV Wasmeer of samenwerking met een andere vereniging te bewegen.

Voorzitter René Jacobs kreeg eind vorig jaar van De Zebra’s-leden de opdracht om alles in het werk te stellen dat de blauw-witten zelfstandig konden blijven op het huidige terrein. Die missie lijkt nu mislukt. De gemeenteraad moet op 10 oktober nog groen licht geven, maar ook Jacobs beseft dat dit een formaliteit is. Hij zal daarvoor al de leden informeren en dan zal blijken welke koers de blauw-witten gaan varen. Voorlopig heeft Jacobs even geen idee, twee dagen nadat hij vanuit het raadhuis het nieuws meekreeg is hij nog behoorlijk van slag. De voorzitter is zich er wel van bewust dat na 83 jaar De Zebra’s het einde dichtbij is. ‘Wij hebben de voorbije periode gevochten tegen iets waartegen niet te vechten valt.’